αλεξίου αρχιτέκτονες
Δημόσιοι+Ιδιωτικοί


 

EUROPAN, 7
Νέα Ιωνία Μαγνησίας, Βόλος, 2003

Διαγωνισμός (Μελετητική ομάδα: Ναταλία Χρυσικού -Αρχιτέκτονας, Παναγιώτα Καμπέρου-Αρχιτέκτονας, Μανώλης Ντούρλιας-Αρχιτέκτονας)


πίσω