αλεξίου αρχιτέκτονες
Δημόσιοι+Ιδιωτικοί


 

Νοσοκομείο 32 κλινών για άτομα με ειδικές ανάγκες
Chaux, Γαλλία, 2003

Σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο C. Dormoy (Παρίσι, Γαλλία)


πίσω